Slagverk

Fakta om olika slagverk och trummor.

Slaginstrument brukas indelas i två grupper: membranofoner och idiofoner. Termerna är inte direkt viktiga att känna till, men de markerar en indelning mellan slagverk som låter genom ett trumskinn som slås på och slagverk vars hela massa återger ljud. Ibland pratar man om rytminstrument och de flesta slagverk kan inordnas i denna grupp.

För att exemplifiera detta kan vi jämföra virveltrumman och hi-haten som finns på ett trumset. Virveltrumman alstrar ljud genom resonans medan hi-haten snarare är en kompakt ”massa” som låter när trumpinnen träffar dess yta.

Några exempel på slagverk är pukor och cymbaler som finns i många olika slag samt congas och bongotrummor som förknippas mer med specifika instrument. Du hittar mer specialiserad fakta om olika instrument nedan i separata artiklar.

Lista över slagverk

Med tiden kommer fler trummor av olika slag dyka upp.