Spela trummor

Förmågan att spela trummor handlar mycket om koordination (både mellan fötter och händer om det gäller ett trumset) och taktkänsla. Du skapar olika rytmiska mönster som ska fungera till den övriga musiken.

Att spela trummor skiljer sig en del från att utöva andra instrument. Till skillnad från exempelvis gitarr och piano har du inte direkt kroppslig kontakt med trummorna utan använder som bekant trumpinnar. Dessutom består ett trumset av olika delar som alla har skilda egenskaper. Vi ska i ett antal artiklar gå igenom trumsetet del för del. När det gäller andra instrument, se sektionen slagverk.

Inledningsvis levereras ett par allmänna tips och sedan följer separata tips för varje del på trumsetet. Det finns som sagt många andra slagverk, men här inriktar vi oss alltså på trumsetet – den som spelar på ett trumset kallas för övrigt ibland för batterist. Därefter kan du läsa mer om olika trumrytmer som shuffle och Charleston rythm. Det är också bra att lära sig noter och tabulatur för trummor.

Trumsetet

Att spela på ett trumset handlar om att koordinera rörelser med båda fötterna samt vänster och höger hand (det är förstås inte alltid alla dessa delar är involverade). Ett första grundläggande tips hur du lär dig spela är att börja med en del av trumsetet i taget och lära dig en god teknik innan du börjar spela på olika delar samtidigt.

trumsetNästa steg är att kombinera två trummor och en bra idé är att börja med bastrumman ihop med hi-haten eller virveltrumman. Därefter kan du också lägga till en ytterligare del av trumsetet i taget. Något du ständigt ska tänka på när du spelar trummor är att slappna av medan du försöker hitta rytmen. Det är också viktigt att du upprepar rörelserna många gånger för att stärka de involverade musklerna och öva upp ditt muskelminne. En del använder en metronom för att lära sig spela taktfast (en metronom kan du köpa i en musikaffär eller ladda ned som app, t.ex. Pro Metronome).

Trumspelet kan förenklat indelas i beat (eller komp) och fills. Beat kan beskrivas som ett rytmiskt mönster som upprepas medan fills är kortare avbrott av mer oregelbunden karaktär. Det är inte helt enkelt att beskriva fills, men om du är bekant med termerna riff och lick som är vanliga för bland annat gitarr kan du jämföra fills med dessa.

Bastrumman

Tips och tekniker för bastrumman

Virveltrumman

Tips och tekniker för virveltrumman

Hi-hat

Tips och tekniker för hi-haten

Ride-cymbal

Tips och tekniker för ride-cymbalen

Crash-cymbal

Tips och tekniker för crash-cymbalen

Tom-tom (hängpukor)

Tips och tekniker för tom-tom trummorna

Golvpuka

Tips och tekniker för golvpukan

Trumpinnar eller trumvispar?

Det flesta spelar på ett trumset med trumpinnar, men det finns även ett alternativ i så kallade vispar. Dessa vispar brukar ofta vara av stål och ha ett handtag av gummi. Särskilt inom jazz är vispar ett omtyckt alternativ.

Skydda hörseln

Tänk på att skydda din hörsel när du spelar trummor genom att använda öronproppar eller hörselkåpor. Du rekommenderas att köpa specialtillverkade öronproppar eller hörselkåpor från en musikaffär eftersom dessa är gjorda för att skydda din hörsel samtidigt som de bevarar ljudupplevelsen.

Exempel

Här presenteras några grundläggande exempel för trummor.

Exempel 1: hi-hat åttondelar, bastrumma på slag ett, fyra och fem, virveltrumma på slag tre och sju.

tabs spelexempel med trummorExempel 2: shuffle med hi-hat, bastrumma och virveltrumma.

tabs spelexempel med trummorRytmer och tekniker

Här presenteras några slags rytmer och tekniker som är bra att känna till för dig som spelar trummor.

Shuffle

Shuffle bygger på åttondelsnoter med trioler (triplets) där den mittersta noten i varje triol utelämnas.

En normal rytm med åttondelsnoter ser ut så här:

åttondelsnoter

Shuffle med swing rytm ser ut så här:

trioler

Det är dock inte alltid notationen ser ut så här utan ibland används vanliga åttondelsnoter, fast då är ”shuffle” utskrivet ovanför notraden.

Charleston rythm

Det finns ett antal namngivna rytmer med sina speciella kännetecken. Charleston rythm är en annan sådan och är inte minst vanlig inom äldre jazzmusik.

Hur du spelar snabbt

Att kunna spela snabbt är inte alltid att föredra, men det är en tillgång att kunna göra det vid behov. Här kommer några tips på hur du blir snabbare vid trumsetet (några av tipsen gäller trumspel i allmänhet):

Att få ett bra trumljud vid inspelning

Vid inspelning av trummor beror det ljudmässiga resultatet även på vilka mikrofoner som används och hur mikrofonerna är placerade. Om du tänker köpa mikrofoner kan det vara bra att känna till att det finns mikrofoner särskilt tillverkade för trummor, till exempel D12 VR från AKG som är gjord för att ta emot ljud från bastrumman.

När du placerar mikrofonerna är det idealiskt om bastrumman och virveltrumman får varsin egen mikrofon (som bör vara dynamiska eftersom mikrofonen ska kunna klara höga ljud). För ett bra resultat bör du också använda två eller fler mikrofoner till de övriga delarna av trumsetet (där en gärna placeras nära hi-haten). Här fungerar det både med dynamiska och kondensator-typer.

Det är inte ovanligt att upp till tio mikrofoner används i professionella situationer. Ibland kan dock inte idealet uppfyllas och har du ett begränsat antal mickar tillförfogande bör du i första hand placera dem vid bastrumman och virveltrumman samt en eller flera fristående mikrofon(er) som fördelaktigt placeras över trumsetet.

Jazz

Att spela i musikstilen jazz skiljer sig en hel del från till exempel blues eller rock. Den stora skillnaden är att trumspelet är klart mer tillbakahållet.

Ride-cymbalen intar en viktig roll och kan trots sin relativt låga volym vara det mest framträdande i partier.

Bastrumman spelas i regel med hälen nere och relativt tyst. Likaså gäller att virveltrumman spelas tyst, ibland används trumvispar för att underlätta detta. Men det är också vanligt med så kallade rolls på virveltrumman.

När det gäller talt är det vanligt med triplets, vilket innebär att varje fjärdedel blir tre slag i stället för ett. När det gäller den viktiga ride-symbalen är det väldigt vanligt att denna spelas på slag ett i första triplet, slag ett och tre i andra, slag ett i tredje och slag ett och tre i sista.

Läs mer om rytm och tempo