Marimba

Marimba tangenter och klubborMarimba är ett slagverk bestående av en uppsättning plattor som alstrar ljud genom att man slår på dem med klubbor. Marimban har likheter med andra slagverk som vibrafonen och särskilt xylofonen då båda dessa har plattor av trä.

Marimban är större än xylofonen och har oftast ett större tonomfång, upp till fem oktaver. Större modeller är ett par meter långa och sitter på konstruktioner vilka kan förflyttas genom att rullas på fastsatta hjul medan mindre modeller är flyttbara genom lyft.

Plattorna är av trä och ljudet kan skilja sig beroende av träslag (rosenträ är vanligt medan träslag som padouk och syntetiska material också förekomer). På en större marimba är plattorna ordnade efter varandra i två rader med plattornas långsidor mot varandra och mellanrum förekommer på den ena raden som gör det enklare att orientera sig.

Under plattorna finns avlånga rör i olika längd rör som kan vara av aluminium som gör att ljudet resonerar. Dessa finns inte på mindre modeller.

Att spela på en marimba

Man spelar stående och med klubbor. Olika klubbor används för olika sorters ljud. Det enklaste är att ha en klubba i vardera handen, fast mer avancerade utövare har ofta två eller tre klubbor i vardera hand. Olika grepp och tekniker används för att kunna träffa tangenterna samtidigt med klubborna i en hand eller en i taget.

Ljudet påverkas också av var på plattorna utmed man träffar med klubban. Genom att skifta mellan att träffa vid mitten och ute vid kanterna finns hörbara skillnader i ljudklangen. 

Tillverkare

Några av de mer kända tillverkarna är Yamaha, Lidwig och Marimba One. Det rör sig om ett relativt dyrt instrument och för en fullstort är priset ofta över 10 000 kronor.

Liknande slaginstrument
Xylofon; Vibrafon; klockspel.