Kazoo

KazooEn kazoo är ett instrument där ljudet uppstår genom att man blåser eller "hummar" och får ett membran i instrumentet att vibrera. En kazoo upplevs förmodligen av de flesta som ett blåsinstrument, men det ingår i gruppen mirlitoner, som i sin tur ingår i den större instrumentgruppen membranofoner.

Instrumentets ursprung brukar härledas till Afrika. Instrumentet ingår ibland i gatuorkestrar och dylikt i vissa länder, bland annat i Syd- och Nordamerika. Även jazzorkestrar har använt sig av det.

Kazoo är ingen självklarhet i dagens musikaffärer i Sverige, men är långt ifrån omöjliga att få tag i. Priset är billigt och du bör kunna köpa en kazoo för under hundra kronor, ofta under femtio. Det finns modeller i metall och plast.

Hur du spelar kazoo

Om du blåser genom ändarna i instrumentet kommer du märka att det inte kommer något ljud alls. För att det ska låta något måste du humma (prova t.ex. att humma på någon melodi) och du ska göra det i den änden som har störst öppning. Det sitter en liten plastbit vid hålet och denna ska du inte ta bort. Det är nämligen vibrationerna från denna som framkallar ljudet.

På den vanligaste sortens kazzo kan du skruva på toppen till ljudöppningen och detta påverkar ljudet. Skruvar du åt kommer tonen bli högre medan tonen blir lägre om du inte skruvar åt särskilt mycket.

Du behöver inte ta i särskilt mycket när du hummar utan att det handlar bara om att hitta rätt metod. För att förstärka ljudet kan man även sätta fast ett horn på det som ofta medföljer då du köper en kazoo. Videoklippet nedan ger en instruktion med grundläggande tekniker (på engelska).