Tamburin

TamburinTamburin är ett enkelt instrument som oftast ingår som en mindre del i ett större arrangemang. Instrumentet härstammar från Asien, men är idag vanlig i skilda musikstilar.

Hur du spelar tamburin

Det vanligaste användningsområdet för tamburinen är förmodligen att den skakas alternativt slås mot höften/benet som ackompanjemang i ett musikframförande. För denna funktion finns runda metallplattor fästade i enkla eller dubbla par runt trumman, vilka klingar mot varandra när tamburinen skakas. Det finns också ett större mellanrum utan dessa plattor där du greppar med ena handen.

En annan möjlighet är att trumma med handen på det skinn som är fastspänt över ena sidan av slagverket och du kan då träffa med både insidan av handen eller framsidan av fingrarna.

Det finns även tamburiner helt utan skinn och då är formen inte längre cirkulär och det finns ett markerat grepp för handen.

Pris och märken

Enklare tamburiner med skinn kostar runt hundra kronor och liknande pris gäller på tamburiner utan skinn. Sedan finns det förstås dyrare sorter där du får lägga ett par hundra. Bland de mer populära av olika märken är till exempel Meinl och Grover.

I låten "Mr. Tambourine Man" skildrar rockpoeten Bob Dylan ruset som personifieras av en viss Mr. Tambourine. Dylan lär ha inspirerats av att en medlem i hans band alltid hade en stor tamburin till hands. I texten kännetecknas också tamburinens ljud: "In the jingle jangle morning..." och i raderna "Take me on a trip upon your magic swirlin’ ship" liknas tamburinen bildligt med ett magiskt virvlande skepp.

Liknande slaginstrument
Pandeiro; cabasa; handtrumma, bodhrán.