Membranofon

Membranofon är inget specifikt instrument utan ett samlingsnamn på trummor som har ett trumskinn eller ett membran. Membran är en term som ofta används när man pratar om mikrofoner vilka har ett membran som vibrerar för att framkalla ljud. När det gäller membranofoner avses oftast ett spänt trumskinn som gäller som träffyta (på en eller två sidor av slagverket). I gruppen membranofoner ingår också mirlitoner som saknar skinn och där ljudet uppstår genom att man blåser i instrumentet och får dess membran att vibrera.

Den andra stora gruppen av slagverk kallas idiofoner och hos dessa instrument finns inga skinn eller membran utan hela instrumentkroppen fungerar som trumma. Det som utmärker membranofoner gentemot idiofoner är också att membranofoner är slagverk bestående av ihålliga kroppar (vilka kan vara cylindriska, koniska, timglasformade med mera) som ger resonans när trummandet sker mot membranet. För att åstadkomma ljud används trumstockar eller händerna.

Slagverk med trumskinn kan behöva stämmas. Hur detta går till varierar beroende på instrument. Den vanligaste metoden att stämma är att spänna skinnet, vilket då görs med hjälp av remmar, snören eller nycklar som vrids åt. Det finns också fall där "stämpasta" smetas på trumskinnet.

Lista med membranofoner: