Maracas

MaracasMaracas är ett slag- och effektinstrument med latinamerikanskt ursprung. De används ofta i par för att skapa rytmer.

Instrumentet är i trä eller plats och utvändigt konstruerat i ett stycke eller två som sammansatta. Den ena delen av den avlånga formen utgörs av ett grepp för handen medan den andra är ovalt sfäriskt och ihålig (det finns även maracas där den ihåliga delen är gjord av skinn). I det ihåliga utrymmet finns stenar eller frön som skapar ljud då de genom skakningar träffar träets, plastens eller skinnets insida.

Spelteknik

Ljud skapas genom att instrumentet skakas, ofta hålls en maracas i vardera handen. Som funktion i musiken står maracas för ett rytmiskt inslag och det är särskilt vanligt inom salsa.

Maracas har en liknande komplementär funktion som till exempel tamburin inom diverse stilar och kastanjetter inom flamenco.

I vissa fall skiljer ljudet sig mellan de två maracas som utgör ett par. Detta för att kunna spela med ett bredare spektrum av tonhöjder.

Pris

Billigare varianter kan köpas för under hundra kronor i både trä och plast. För enklare modeller framgår inte alltid vilken tillverkaren är annars är Meinl och LP Rawhide två märken med många modeller.

Liknande slaginstrument
Cabasa; kastanjetter; shakers