Xylofon

Xylofon och klubborXylofon är ett slagverk som består av träplattor (klangstavar) och för att skapa ljud slår man på dessa med speciella klubbor i trä med gummi fastsatt på ena spetsen. Xylofonen liknar väldigt mycket två andra slagverk: marimba och klockspel, men som du kan läsa nedan finns skillnader.

Det finns två storlekar. Den mindre består av en rad och den större med fler oktaver av två rader. Den sistnämnda används i orkestrar medan den förra lämpar sig väl till hobbyspelaren.

Vanligt träslag för xylofonernas stavar är rosenträ, men även syntetiska material förekommer. När det gäller klubborna är skaftet i trä medan det finns en rund ”gummiboll” längst ut. När man spelar används i regel två klubbor och det är då gummidelen som ska ha kontakt med xylofonens tangenter.

Xylofon kontra marimba

Till utseendet är det inte mycket som skiljer en xylofon från en marimba. Xylofonen låter dock annorlunda än marimban då dess tonomfång är mindre. En xylofon omfattar oftast en och en halv till fyra oktaver medan en marimba omfattar tre till fem. Som referens har ett piano sju oktaver. En xylofon är också normalt sett billigare än en marimba. 

Xylofon kontra klockspel

Här ligger skillnaden i materialet. Xylofonens stavar består av trä (xylo- är för övrigt prefix för trä) medan klockspelets stavar är i stål. Här kan också metallofonen nämnas som är baserad på xylofonen fast med metallstavar.

Historia

Detta är ett instrument med lång historia och det ska ha utvecklats både i Asien och i Afrika självständigt ett par hundra år före Kristus. Marimban ska ha uppstått som en modifiering av xylofonen efter att afrikaner tagit med sig xylofonen till Centralamerika under 1700-talet. Till Europa lär slagverket ha introducerats på 1500-talet. En känd tidig kompositör som inkluderade xylofonen i ett verk var Camille Saint-Saëns som levde 1835-1921.

Liknande slaginstrument
Vibrafon; Marimba; klockspel.