Pukor

Pukor i trumsetetPukor är dem två trummor som är belägna mitt framför trummisen och lite högre än virveltrumman på ett trumset. Dessa kan också kallas tom-tom trummor från engelskan. I ett trumset ingår normalt också en golvpuka och denna finns till höger om trummisen (se bild).

Tom-tom (hängpukor)

Hängpukorna (de kallas så för att de hänger i en anordning som går upp från bastrumman) är placerade som ett par på trumsetet och består av ett trumskinn och ett underskinn, vilka kan stämmas för olika tonhöjder. Den högra trumman är något större och vanliga mått är 12 respektive 13 tum i diameter. I vissa trumset ingår bara en hängpuka medan det i andra fall kan ingå en tredje puka och ibland ännu fler.

Keith Moon stort trumset
Keith Moon trivs med många pukor i sitt trumset.

Golvpukan

Golvpukan är större än hängpukorna och står uppställd på ben. I ett vanligt trumset ingår en golvpuka, men det förekommer även trumset med två stycken. Ljudet skiljer sig något beroende på trummans diameter, vilka brukar vara 14, 16 eller 18 tum.

Pukorna är inte särskilt ofta en del av ett komp (undantag förekommer så klart) utan de används främst som beståndsdelar i fills. Ett typiskt fill är då golvpukan kombineras i en slagserie tillsammans med hängpukorna. Fast varianterna är förstås otaliga.

Nästa del i guiden spela trummor: Trumpinnar