Idiofon

Idiofoner är inte något slags instrument utan en kategori av slagverk. Hit räknas sådana slagverk där själva instrumentkroppen används för att framkalla ljudet, vilket framkallas av instrumentets egen resonans och inte av ett trumskinn, de senare tillhör gruppen membranofoner.

Till idiofoner räknas slagverk som vibrafon och cymbaler. Det är vanligt att något slags redskap används för att slå an toner på dessa slagverk. För att nämna några exempel så används en klubba för vibrafon och marimba, en metallpinne för en triangel.

Det finns också idiofoner där ljudet uppstår genom att till exempel instrumentet skakas, som till exempel maracas eller att man skrapar något mot det, till exempel Guiro.

Lista med idiofoner: