Noter och tabulatur för trummor

Även om du kanske inte associerar trummor med notläsning finns det precis som för andra instrument möjlighet att använda noter för anvisning om hur trummorna ska spelas. När det gäller trummor används knappast noter av en trummis i samband med ett gig, vilket till exempel en pianist ibland gör under en konsert. Att använda noter för trummor är i första hand aktuellt under inlärningsprocessen och då berättar noterna i vilket tempo du ska spela samt på vilka trummor du ska slå.

Vid sidan av noter finns också tabulatur - kallas ofta tabs - som är ett förenklat system med vilket du också ges information om hur du ska spela. Låt oss börja med att titta på bilden nedan.

noter och tabs

Ovan visas både en notbild (översta raden) samt anvisningar i form av tabulatur (nedre raden). Lyssna på ljudspåret för att höra hur detta låter:

Vissa webbläsare stödjer ej ljuduppspelning i detta format

Notskrift

Vi ska i en följande artikel prata mer om vad siffrorna i tabulaturen står för, men vi börjar med notskriften. Från noterna får vi information om olika trumljud och deras tempo. I notbilden anges detta med speciella symboler som är placerade på specifika rader, mer om detta strax (i tabulaturen är det siffror som indikerar olika trummor).

symbol för taktart
Symbolen ovan har först tecknen II vilket helt enkelt berättar för oss att noterna som följer gäller slagverk. De två fyrorna berättar sedan att det handlar om fyra fjärdedelstakt. Det finns fler taktarter, men vi lämnar detta för stunden.

notsymbol
Vad som sedan följer i notbilden är en symbol i form av två streck som visar att stycket inleds. Ibland kan detta följas av två prickar, vilka liknar ett kolon och är ett repristecken. Då ska samma sekvens som omges av repristecken spelas två gånger.

Om du lyssnar på ljudspåret hör du att samma korta sekvens upprepas fyra gånger, två stycken i varje takt. När det gäller takter indelas dessa av det lodräta streck du kan se i mitten av notbilden ovan.

Slagverken i notskrift

Det viktigaste i notbilden ovan återstår dock: vilka trumljud det är och hur man läser av hela trumsetet genom noter. Till och börja med har vi två olika tecken: not cymbal och not åttondel. Dessa betecknar cymbaler respektive övriga trummor. För att vi vidare ska veta exakt vilken trumma som avses måste också vi lära oss vilka positioner som gäller för varje trumma.

noter och trummor

En anmärkning till schemat ovan är på sin plats. Det är inte omöjligt att du kommer stöta på variationer av det upplägg som presenterats här eftersom ingen genomgående standard existerar.

Rytm och tempo

Förutom att veta vilken trumma som avses är rytmen central. Denna bestäms av notvärdet. Med notvärde menas hur lång den spelade noten ska vara. En helnot varar en hel takt, en halvnot en halv takt, en fjärdedelsnot en fjärdedels takt och så vidare.

fjärdedelsnot = En fjärdedelsnot
en takt med flera noter av detta värde i taktarten 4/4 spelas så här: | 1 2 3 4 |

åttondelsnot = Två hopbundna åttondelsnoter
en takt med flera noter av detta värde i taktarten 4/4 ser ut så här: | 1 å 2 å 3 å 4 å |

Om hur du hittar noter för olika instrument på nätet kan du läsa mer om på denna resurs.

Läs mer om rytm och tempo | Tabs och midi