Rytm och tempo för trummor

Att spela trummor handlar helt och hållet om rytm och tempo. Detta är en del av vad som brukar kallas "trumbeat".

Tempovärden

Vi ska här titta på olika värden som bestämmer tempot.

Fjärdedelsnoter
Trumkomp med fjärdedelsnoter spelas relativt långsamt och i taktarten 4/4 spelas dessa enligt strukturen: | 1 2 3 4 |

Åttondelsnoter
Komp med åttondelsnoter har dubbelt tempo gentemot fjärdedelsnoter. I taktarten 4/4 spelas dessa så här: | 1 å 2 å 3 å 4 å |

Sextondelsnoter
Det får plats fyra sextondelsnoter på en fjärdedelsnot och detta ger en känsla av högt tempo. Dessa tonvärden kan också återges: | 1 å så å 2 å så å 3 å så å 4 å så å |

Triplet feel
Triplets översätts till trioler på svenska, men den engelska termen "triplet feel" är vanlig och används här. Triplet feel innebär att en dubbel åttondelsnot delas upp i tre delar varav den andra försvinner medan den första noten har längre tempovärde än den första. Se vidare Shuffle.

Förutom noter brukar tempo ibland beskrivas med beats per minut, vilket brukar förkortas BPM.

Onbeat och offbeat

I en låt som går i 4/4 takt med fjärdedelsnoter är betoningen främst på första slaget och även på tredje slaget: 1 2 3 4. Med off-beat gäller alltså det motsatta där slag sker på icke-betonade noter och skulle då kunna se ut som: 1 2 3 4. Om vi även tittar på ett åttondelskomp kan off-beat skrivas som följer: 1 å 2 å 3 å 4 å. Offbeat-slagen är alltså på varje "å". Att låta en svagare taktdel ta över betoningen kallas för synkopering.

Backbeat

Backbeat handlar om att ge betoning på vissa slag i en takt. För en fyra fjärdedels takt skulle det kunna se ut så här 1 2 3 4, vilket alltså blir motsatsen till onbeat. Om vi tar ett exempel med åttondelsnoter ser det ut så här: 1 å 2 å 3 å 4 å. I båda exemplen ska alltså betoning läggas där det är fetstil.

Downbeat

Till sist ska termen downbeat nämnas och med denna menas det första slaget i varje takt eller den första delen i en mer komplex rytm.

Läs mer om noter och tabulatur för trummor