Midi och tabs för trummor

Det finns en standard som används när slagverk förekommer i samband med MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Om du inte känner till vad MIDI är för något är detta ett speciellt gränssnitt som används av musikutrustning, musikprogram och annat som kan kommunicera med andra komponenter. MIDI är därför enbart signaler som skickas och som sedan omvandlas till ljud i ett musikredigeringsprogram.

Denna standard kanske du också stött på i samband med en tabulator eller tab som det ofta kallas. En tab är ett sätt att skriva ned musik och är inte minst vanligt som notation för gitarrister. En tab där trummor förekommer skulle kunna se ut enligt följande:

tab trummor

Nedan följer en lista på vilka nummer som används för att beteckna olika slagverk. Än så länge är bara listan på engelska, men det är ofta dessa ord du kommer stöta på då många musikprogram inte är på svenska.

35 Acuostic Bass Drum
36 Bass Drum 1
37 Side Stick
38 Acoustic Snare Drum
39 Hand Clap
40 Electric Snare Drum
41 Low Floor Tom
42 Closed Hi-hat
43 High Floor Tom
44 Pedal Hi-hat
45 Low Tom
46 Open Hi-hat
47 Low-Mid Tom
48 High-Mid Tom
49 Crash Cymbal 1
50 High Tom 1
51 Ride Cymbal 1
52 Chinese Cymbal
53 Ride Bell
54 Tambourine
55 Splash Cymbal
56 Cowbell
57 Crash Cymbal 2
58 Vibraslap
59 Ride Cymbal 2
60 High Bongo
61 Low Bongo
62 Mute High Conga
63 Open High Conga
64 Low Conga
65 High Timbale
66 Low Timbale
67 High Agogo
68 Low Agogo
69 Cabasa
70 Maracas
71 Short Whistle
72 Long Whistle
73 Short Guiro
74 Long Guiro
75 Claves
76 High Wood Block
77 Low Wood Block
78 Mute Cuica
79 Open Cuica
80 Mute Triangle
81 Open Triangle
82 Shaker

Några översättningar och förklaringar:
"Acuostic Bass Drum" betyder akustiska bastrumma, "Electric Snare Drum" betyder elektrisk virveltrumma och "Cowbell betyder koklocka".

Cabasa, Maracas, Guiro, Claves och Cuica är olika slags slagverk.